Registrera närvaro - folkhälsoförening

LÄS MER

All närvaro som föreningen registrerar sparas i en databas som finns hos Kultur & Fritid. Kommunens regelverk är inprogrammerat i systemet så ni behöver exempelvis inte kontrollera ifall deltagarna är bidragsberättigade eller inte. Föreningen behöver inte heller göra en sammanställning när det är dags att ansöka om bidraget.

För att registrera närvaro loggar du in i e-tjänsten. 

Utse en administratör

Utse en föreningsadministratör som kontaktar Kultur & Fritid. Vid kontakten med oss får du användarnamn och lösenord för att komma in i systemet.

Föreningsadministratör

Den personen i föreningen som tidigare sammanställt ansökningarna behöver inte längre lägga tid på att sammanställa alla närvarokort. Det enda den behöver göra är att godkänna närvarokorten vid bidragsperiodens slut. Föreningen utser en föreningsadministratör som sköter det. Föreningsadministratören kan se hur mycket bidrag föreningen kommer att få.

Föreningsledare

Som föreningsledare lägger du upp dina deltagare endast en gång. Sedan kan du givetvis lägga till eller ta bort deltagare som börjar eller slutar. En stor skillnad från tidigare då du var tvungen att skriva nya närvarokort två gånger per år.

Frågor om e-tjänsten

Kungsbacka direkt
info@kungsbacka.se
0300-83 40 00
www.kungsbacka.se