Ansöka om lovskola i grundskolan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

När elever behöver mer undervisning för att nå målen i ett eller flera ämnen så anordnar kommunen lovskola. 

Här har eleverna möjlighet att träna inför prov, arbeta ikapp eller få stöd med läxa. Elever i årskurs 9 har även möjlighet att pröva för betyg. Det är främst arbete med kärnämnen såsom matematik, svenska, svenska som andraspråk och engelska, men viss läxhjälp kan ges i övriga teoretiska ämnen. 

För elever i årskurs 7, 8 och 9: Sommarskolan hålls i Aranäsgymnasiets lokaler 17 till 28 juni. Samordnare möter upp vid receptionen första dagen, använd huvudingången vid teatern. Tider för undervisning är kl. 09:00-15:00, lunch och fika ingår.

Viktigt! Elever i åk 7 & 8 behöver ha med eget material från sin ordinarie lärare att arbeta med. För elever i åk 9 som skall pröva för betyg så finns det arbetsmaterial som lovskolan tillhandahåller.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Vårdnadshavare för elev som ansöker

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa