Ansöka om lovskola i grundskolan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

När elever behöver mer undervisning för att nå målen i ett eller flera ämnen så anordnar Kungsbacka kommun lovskola.

På höstlovets lovskola görs inga betygsprövningar utan det ges möjlighet att träna inför prov, arbeta ikapp eller få stöd med läxa. Det är främst arbete med kärnämnen såsom matematik, svenska, svenska som andraspråk och engelska, men viss läxhjälp kan ges i övriga teoretiska ämnen. På Höstlovets lovskola är det viktigt att eleven själv har med sig det material hen skall arbeta med.

Lovskolan är för elever i årskurs 7-9. Höstlovskolan hålls i Aranäsgymnasiets lokaler den 1-3 november. Tider för undervisning är kl. 09:00-15:00, eleverna erbjuds lunch ca kl. 11:30.

Viktigt: Eleven måste själv kontakta undervisande lärare så hen har med sig det material som behövs för studierna.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Vårdnadshavare för elev som ansöker
  • Namn på den lärare som undervisar i aktuellt ämne
  • E-post till den lärare som undervisar i aktuellt ämne

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa