Ansöka om lovskola i grundskolan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

När elever behöver mer undervisning för att nå målen i ett eller flera ämnen så anordnar kommunen lovskola. 

Här görs betygsprövningar för elever i årskurs 9 (gäller endast på sommarskolan), möjlighet att träna inför prov, arbeta ikapp eller få stöd med läxa. Det är främst arbete med kärnämnen såsom matematik, svenska, svenska som andraspråk och engelska, men viss läxhjälp kan ges i övriga teoretiska ämnen. 

För elever i årskurs 7, 8 och 9: Sommarskolan hålls i Aranäsgymnasiets lokaler 19 juni till 30 juni. Samordnare möter upp vid receptionen första dagen, använd huvudingången vid teatern. Tider för undervisning är kl. 09:00-15:00, lunch och fika ingår.

Viktigt! Ditt barn behöver ha med eget material från sin ordinarie lärare att arbeta med.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Vårdnadshavare för elev som ansöker

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa