Ansöka om lovskola i grundskolan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

När elever behöver mer undervisning för att nå målen i ett eller flera ämnen så anordnar kommunen lovskola. 

Här görs betygsprövningar för elever i årskurs 9, möjlighet att träna inför prov, arbeta ikapp eller få stöd med läxa. Det är främst arbete med kärnämnen såsom Matematik, Svenska, Svenska som andraspråk och Engelska, men viss läxhjälp kan ges i övriga teoretiska ämnen. 

För elever i årskurs 7, 8 och 9: Sommarskolan hålls i Elof Lindälv gymnasiums lokaler 20 juni till 1 juli. Tider för undervisning är kl. 09:00-15:00, eleverna erbjuds lunch kl. 11:30. 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Vårdnadshavare för elev som ansöker
  • Namn på den lärare som undervisar i aktuellt ämne
  • E-post till den lärare som undervisar i aktuellt ämne

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa