Registrera livsmedelsverksamhet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Livsmedelsanläggningen

Livsmedelsanläggningen är det ställe där du hanterar livsmedel, till exempel restaurangen eller caféet. Kommunen behöver uppgifter om var livsmedelsanläggningen är placerad för att kunna genomföra kontrollbesök.

Innan du startar eller ta över en livsmedelsverksamhet måste du registrera verksamheten hos kommunen annars riskerar du sanktionsavgift. Mer information om vad som gäller när du ska starta en livsmedelsverksamhet hittar du på denna sida.

Verksamheten

Du behöver ange vissa uppgifter om verksamheten som till exempel verksamhetens utformning, omfattning och vilka livsmedel du hanterar i anläggningen. Syftet med dessa uppgifter är att uppskatta hur stort kontrollbehovet är för din verksamhet.

Ditt ansvar

Du som företagare ansvarar för att lokalen och livsmedelshanteringen uppfyller de lagkrav som finns. 

Kommunen kontrollerar

När verksamheten har startat genomför kommunen en kontroll för att se att lagstiftningen följs. 

Anmäl ägarbyte, ändringar och upphörande

Om du gör större ändringar av lokalen eller din verksamhet ska du anmäla det i förväg genom att denna e-tjänst.

Vid ett ägarbyte registrerar den nya ägaren sin livsmedelsverksamhet i denna e-tjänst och den tidigare ägaren använder e-tjänsten Anmäla avregistrering eller upphörande av  livsmedelsanläggning för att avregistrera sin verksamhet och därmed slippa eventuella onödiga avgifter och kostnader.

Även andra myndigheter kan ställa krav, till exempel:

 • Bygglovsavdelningen kan kräva bygglov eller bygganmälan för uteservering, nybyggnation och ändringar
 • Teknikförvaltningen kan begära att fettavskiljare installeras för avloppet
 • Serveringstillstånd krävs för att få sälja alkohol
 • Ska du ha gasolbrännare behöver du tillstånd för hantering av brandfarlig vara från Räddningstjänsten 
 • Kommunens renhållnings-entreprenör informerar om hur du blir av med verksamhetens livsmedelsavfall och andra sorters avfall.
 • Arbetsmiljöverket

Exempel på verksamheter du ska registrera

Restauranger, kaféer och storkök är självklara livsmedelsverksamheter. Men alla verksamheter som på något sätt hanterar livsmedel ska registreras. Exempel på sådana är: 

 • Apotek
 • Bed & breakfast
 • Butiker där livsmedel är ett "extrasortiment", till exempel byggvaruhus eller diversehandel
 • Förskolor, dagbarnvårdare och hemtjänst
 • Ideella föreningar, församlingshem och liknande
 • Matlagningskurser
 • Matmäklare, grossister och liknande verksamheter, till exempel importkontor där varor sänds direkt till kund
 • Företag som transporterar livsmedel
 • Företag som tillverkar charkuterier, choklad, godis, glass, kaffe eller färdiglagad mat

Avgifter

Handläggningen av ärendet är förknippad med en avgift i enlighet med Nämnden för Miljö & hälsoskydds taxa. En faktura kommer att skickas till dig i samband med att handläggningen inleds. Länk till aktuella avgifter.

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas företagsuppgifter.

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation
 • Firmatecknare eller motsvarande fullmakt

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa