Ansöka om stadigvarande serveringstillstånd av alkohol

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I denna e-tjänst kan du ansöka om följande typer av stadigvarande serveringstillstånd.

 • Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten
 • Stadigvarande serveringstillstånd slutet sällskap
 • Stadigvarande serveringstillstånd för gemensam serveringsyta
 • Stadigvarande cateringtillstånd för slutna sällskap
 • Pausservering, exempelvis servering i teater- eller konsertlokalers foajé
 • Trafikserveringstillstånd exempelvis servering på fartyg eller tåg

Innan du startar e-tjänsten är det viktigt att du läser igenom Anvisningar till ansökan om stadigvarande serveringstillstånd och Riktlinjer för serveringstillstånd som finns att läsa här.

Information och dokument som ska bifogas i e-tjänsten

Förutom bilagor listade till i rutan "Följande behövs för e-tjänsten" kan fler bilagor kan komma att bli aktuella till exempel köpeavtal eller arrendeavtal till rörelsen, brandskyddskontroll, serveringsansvariga, kunskapsprov och bygglov.

Handläggningstid

 • Samtliga handlingar som anges i anvisningar ska vara inlämnade. Om något saknas kommer du att få komplettera din ansökan. Kommunen meddelar när ansökan är komplett. 
 • Från det att du kompletterat din ansökan med samtliga handlingar har kommunen 4 månader på sig att handlägga din ansökan.

Avgifter

Handläggningen av ärendet är förknippad med en avgift i enlighet med Nämnden för Miljö & hälsoskydds taxa. En faktura kommer att skickas till dig i samband med att handläggningen inleds. Avgiften återbetalas inte. Länk till aktuella avgifter.

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas företagsuppgifter.

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation
 • Firmatecknare eller motsvarande fullmakt
 • Registreringsbevis från Bolagsverket
 • Uppgifter om uppdrag som funktionär från Bolagsverket
 • Uppgifter om ägarförhållanden
 • Finansieringsplan
 • Planritning över serveringsstället
 • Kopia av hyreskontrakt, arrendeavtal eller köpeavtal för serveringsstället
 • Brandskyddsbeskrivning / brandskyddsdokumentation
 • Menyförslag
 • Verksamhetsbeskrivning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa