Ansöka om tillstånd för försäljning av tobaksvaror

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Innan du startat e-tjänsten är det viktigt att du läser igenom  informationen om försäljning av tobak där det också finns information om aktuella avgifter.

Läs också igenom anvisningar till ansökan om tobaksförsäljningstillstånd.

Information och dokument som ska bifogas i e-tjänsten

  • Eventuellt registreringsbevis från Bolagsverket.
  • Uppgifter om ägarförhållanden, exempelvis aktiebok (aktiebolag), bolagsavtal (handelsbolag/kommanditbolag).
  • Hyreskontrakt, arrendeavtal eller köpeavtal för försäljningsstället.
  • Dokument som visar kostnader och finansiering av verksamheten.
  • Egenkontrollprogram.

Handläggningstid

  • Samtliga handlingar som anges i anvisningar ska vara inlämnade. Kommunen meddelar om ansökan behöver kompletteras.
  • Från det att ansökan är komplett är handläggningstiden cirka 8 veckor.

Avgifter

Handläggningen av ärendet är förknippad med en avgift som är beslutad av kommunfullmäktige. Ansökningsavgiften måste vara inbetald för att vi ska påbörja handläggningen, ansökningsavgiften faktureras när ansökan inkommit. Länk till aktuella avgifter.

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas företagsuppgifter.

Du kan även behöva registrera din livsmedelsverksamhet

Om du ska starta en ny verksamhet eller tar över en befintlig verksamhet där det även sälj livsmedel, till exempel en livsmedelsbutik behöver du även registrera din livsmedelsanläggning hos oss

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Firmatecknare eller motsvarande fullmakt

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa