Ansöka om arrangemang i idrottslokal

LÄS MER

Ansök om tider för arrangemang senast 1 mars

Föreningar får ansöka om maximalt två arrangemang per termin, ansökan ska lämnas in senast 1 mars inför nästa säsong. Ansökan ska inte avse ordinarie verksamhet som seriespel/matcher eller dylikt. 

Vi förbehåller oss rätten att förlägga arrangemangen i de lokaler som anses mest lämpade. Detta för att undvika tidsödande och kostsamma transporter av material med mera samt att alltför många arrangemang ska drabba en enskild anläggning. När vi fördelat arrangemangen i hallarna, skickar vi ut ett kontrakt/bokningsbesked till föreningen.

Föreningen ska kontakta föreningsservice senast en månad innan arrangemanget för en avstämning.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa