Ansöka om evenemang i idrottslokal

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansök om tider för evenemang för säsongen 2023/2024 senast 1 mars.

Föreningar får ansöka om maximalt två evenemang per termin, ansökan ska lämnas in senast 1 mars inför nästa säsong. Ansökan ska inte avse ordinarie verksamhet som seriespel/matcher eller dylikt. 

Vi förbehåller oss rätten att förlägga evenemangen och den eventuella login i de lokaler som anses mest lämpade. Detta för att undvika tidsödande och kostsamma transporter av material med mera samt att alltför många evenemang ska drabba en enskild anläggning. När vi fördelat evenemangen i hallarna skickar vi ut ett kontrakt/bokningsbesked till föreningen.

Föreningen ska kontakta föreningsservice senast en månad innan evenemanget för en avstämning.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa