Ansöka om registrering av bidragsberättigad förening

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Nämnden för Kultur & Fritid stödjer föreningslivet genom bidrag, hjälp med lokaler, nyetablering samt rekrytering och utbildning av ledare. För att få bidrag ska föreningen först vara registrerad och godkänd som bidragsberättigad av nämnden för Kultur & Fritid.

I tjänsten frågar vi efter följande dokument:

  • Stadgar
  • Protokoll (beslut om föreningsbildning)
  • Protokoll (beslut om firmatecknare)
  • Intyg att föreningen öppnat ett plusgiro eller bankgirokonto.
  • Intyg från riksorganisation om medlemskap (gäller endast för kampsporter)

Tjänsten fylls i av den person som är kontaktperson för föreningen, den personen kommer också återfinnas som kontaktperson på vår web.

Läs mer om att Bilda förening här Bilda förening | Kungsbacka kommun.

Läs mer om Bidrag till föreningar här Bidrag till föreningar | Kungsbacka kommun.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fylls i av föreningens kontaktperson

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa