Ansöka om registrering av bidragsberättigad förening

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Tjänsten fylls i av den person som är kontaktperson för föreningen, den personen kommer också återfinnas som kontaktperson på vår web.

Bli bidragsberättigad

Nämnden för Kultur & Fritid stödjer föreningslivet genom bidrag, hjälp med lokaler, nyetablering samt rekrytering och utbildning av ledare. För att få bidrag ska föreningen först vara registrerad och godkänd som bidragsberättigad av nämnden för Kultur & Fritid.

Bestämmelser beträffande registrering

Föreningen kan efter ansökan till nämnden för Kultur & Fritid registreras som bidragsberättigad förening i Kultur & Fritidsnämndens register under nedanstående förutsättningar.

Barn- och ungdomsförening:

 • Föreningen har minst 10 medlemmar i åldern 7-20 år som erlägger årsavgift
 • Föreningen är ansluten till en riksorganisation, gäller endast kampsporter
 • Föreningen bedriver regelbunden verksamhet bland barn och ungdomar i åldern 7-20 år
 • Föreningen ska godkännas av nämnden för Kultur & Fritid som barn och ungdomsförening

Folkhälsoförening:

 • Föreningen ska ha minst 10 medlemmar
 • Föreningen får inte utöva verksamhet för målgruppen 7-20 år
 • Minst 75 procent av föreningens medlemmar ska vara bosatta inom kommunen
 • Föreningen ska godkännas av nämnden för Kultur & Fritid som folkhälsoförening

Handikappförening:

 • Förening ska ha minst 10 medlemmar
 • Föreningen ska godkännas av nämnden för Kultur & Fritid

Samtliga föreningar måste årligen lämna in följande handlingar senast en månad efter årsmötet:

 • Verksamhetsberättelse
 • Balans och resultaträkning
 • Revisionsberättelse
 • Uppgifter till föreningsregistret
 • Protokoll från senaste årsmötet
 • Protokoll med beslut om vem som är firmatecknare
 • Drogpolicy (gäller enbart barn- och ungdomsföreningar)

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation
 • Fylls i av föreningens kontaktperson

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa