Anmäla misstänkt matförgiftning

LÄS MER

Har du blivit sjuk och misstänker att det beror på maten du köpt i Kungsbacka kommun?

Begreppet matförgiftning brukar användas om sjukdom eller besvär som beror på att man ätit otjänliga livsmedel. Vanliga symptom är diarréer, kräkningar, illamående, magsmärtor eller feber. 
En del mikroorganismer ger upphov till sjukdom via giftiga ämnen som de producerar i livsmedlet. Har man fått i sig giftiga ämnen blir man oftast snabbt sjuk. Andra ger upphov till sjukdom i tarmen. I dessa fall tar det längre tid att bli sjuk, oftast över tolv timmar. Man behöver alltså inte bli sjuk av det man åt senast.

Anmälan

I denna e-tjänst kan du även välja att vara anonym. Om du vill ha återkoppling på din anmälan kan du inte vara anonym, du måste då ange ditt namn och telefonnummer och e-post.

Fyll i uppgifterna så noga du kan så underlättar du för utredningsarbetet. Tänkt på att de uppgifter du lämnar i e-tjänsten är allmän handling och kan bli offentlig om någon begär ut dem. 

Vad händer sen?

Livsmedelsinspektörerna gör en bedömning av fallet. Om vi bedömer att det är sannolikt att maten har orsakat sjukdomen gör vi en utredning. Som en del av utredningen gör vi oftast en inspektion då vi kontrollerar livsmedelshanteringen och hygien.

Tack för att du tar dig tid att anmäla. Det kan förhindra att fler blir sjuka.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa