Ansöka om förlängt intervall för slamtömning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna e-tjänst används när du vill hoppa över en tömning av avloppsbrunn eller bara få tömt vartannat år på grund av särskilt liten avloppsbelastning. Vid behov av upphörande av slamsugning eller hämtning av sopor eller latrin när fastigheten är obebodd, vänder du dig till Förvaltningen för Teknik genom Kungsbacka direkt, 0300-83 40 00. Observera att undantag som regel avser framtida slamsugningar. 

Enligt 40 § Kungsbacka kommuns föreskrifter om avfallshantering (Renhållningsordning) ska slam- och fettavskiljare, slutna avloppstankar samt andra anläggningar tömmas så ofta det behövs för att upprätthålla en god funktion. Funktionen ska kontrolleras regelbundet. Slamavskiljare och slutna tankar ska tömmas minst var tolfte månad. Fettavskiljare ska tömmas minst var tredje månad.

För att underlätta handläggningen av ansökan bifoga gärna ett foto på slamavskiljaren där eventuella mellanväggar och utlopp syns.

Om du beviljas undantag från årlig slamtömning tänk på att dispensen är personlig och om förhållandena på fastigheten ändras, är du som sökande skyldig att kontakta Miljö & Hälsoskydd, Kungsbacka kommun för upphävande av undantag från den lokala renhållningsordningen.

Avgifter

Handläggningen av förknippad med en timavgift i enlighet med en taxa beslutad av kommunfullmäktige. Kommunen tar betalt för nedlagd handläggningstid i ärendet, i handläggningstiden kan det bli aktuellt att Miljö & Hälsoskydd kontrollerar avloppsanläggningen. En faktura skickas till dig i samband med handläggningen av ärendet. Länk till aktuella avgifter.

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas företagsuppgifter.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa