Ansöka om förlängt intervall för slamtömning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna e-tjänst använder du när du vill hoppa över en tömning av avloppsbrunn eller bara få tömt vartannat år på grund av särskilt liten avloppsbelastning.

Om du har behov av att upphöra med slamtömning eller hämtning av sopor eller latrin när fastigheten är obebodd, vänder du dig till Förvaltningen för Teknik genom Kungsbacka direkt, 0300-83 40 00. Observera att undantag som regel avser framtida slamtömningar. 

I lokala avfallsföreskrifter för Kungsbacka kommun punkt 6, 7 och 8 i bilaga 2 finns följande hämtningsintervall för olika typer av avlopp:

6. Fosforfällor och minireningsverk ska tömmas i enlighet med leverantörens anvisningar om det inte framgår något annat i tillståndet eller godkännandet meddelat av kommunens tillsynsmyndighet för enskilda avloppsanläggningar. I annat fall sker tömning minst en gång per år för enskilda avloppsanläggningar och vartannat år för fosforfällor.

7. Tömning av andra små avloppsanläggningar sker minst en gång per år.

8. Tömning av fettavskiljare som genererar kommunalt avfall under kommunalt ansvar utförs minst 4 gånger per år eller oftare om det krävs för att säkerställa anläggningens funktion.

För att underlätta handläggningen av ansökan bifoga gärna ett foto tagen inuti avloppsbrunnen eller minireningsverket där eventuella mellanväggar och utlopp syns.

Om vi beviljar ett undantag från årlig slamtömning tänk på att dispensen är personlig och om förhållandena på fastigheten ändras, är du som sökande skyldig att kontakta Miljö & Hälsoskydd, Kungsbacka kommun, för att upphäva undantag från lokala avfallsföreskrifter.

Avgifter

Handläggningen av förknippad med en timavgift i enlighet med en taxa beslutad av kommunfullmäktige. Kommunen tar betalt för nedlagd handläggningstid i ärendet, i handläggningstiden kan det bli aktuellt att Miljö & Hälsoskydd kontrollerar avloppsanläggningen. En faktura skickas till dig i samband med handläggningen av ärendet. Länk till aktuella avgifter.

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas företagsuppgifter.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa