Ansöka om tillfälligt serveringstillstånd av alkohol

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Innan du startar e-tjänsten är det viktigt att du tar del av den information som finns på Serveringstillstånd där det också finns information om aktuella avgifter.

Läs igenom de anvisningar som gäller för det tillstånd du ansöker om och  de beslutade riktlinjerna för serveringstillstånd som gäller alkoholservering i Kungsbacka kommun.

I anvisningar kan du läsa vilka bilagor som är relevanta för din ansökan.

Exempel på information och dokument som ska bifogas i e-tjänsten

 • eventuellt registreringsbevis från Bolagsverket.
 • uppgifter om ägarförhållanden, exempelvis aktiebok (aktiebolag), bolagsavtal (handelsbolag/kommanditbolag).
 • skalenlig planritning över serveringsstället.
 • hyreskontrakt, arrendeavtal eller köpeavtal för serveringsstället.
 • dokument som visar kostnader och finansiering av verksamheten.
 • meny.

Handläggningstid

 • Samtliga handlingar som anges i anvisningarna ska vara inlämnade. Om något saknas kommer du att få komplettera din ansökan. Kommunen meddelar när ansökan är komplett. 
 • Från det att din ansökan är komplett är handläggningstiden cirka åtta veckor. Under sommarveckorna kan handläggningstiden bli längre.
 • Handläggningstiden för ansökan om tillfälligt tillstånd till slutet sällskap är cirka två veckor från det att ansökan är komplett.

Avgifter

Handläggningen av ärendet är förknippad med en avgift i enlighet med Nämnden för Miljö & hälsoskydds taxa. En faktura kommer att skickas till dig i samband med att handläggningen inleds. Länk till aktuella avgifter.

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas företagsuppgifter.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation
 • Firmatecknare eller motsvarande fullmakt
 • Bilagor som listas i anvisningarna

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa