Ansöka om tillfälligt serveringstillstånd av alkohol

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I denna e-tjänst kan du ansöka om följande typer av tillfälliga serveringstillstånd.

 • Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten
 • Tillfälligt serveringstillstånd slutet sällskap
 • Tillfälligt serveringstillstånd för gemensam serveringsyta
 • Tillfälligt pausservering, exempelvis servering i teater- eller konsertlokalers foajé

Innan du startar e-tjänsten är det viktigt att du läser igenom Anvisningar till ansökan om stadigvarande serveringstillstånd och Riktlinjer för serveringstillstånd som finns att läsa här.

Information och dokument som ska bifogas i e-tjänsten

Förutom bilagor listade till i rutan "Följande behövs för e-tjänsten" kan fler bilagor kan komma att bli aktuella till exempel köpeavtal eller arrendeavtal till rörelsen, brandskyddskontroll, serveringsansvariga, kunskapsprov och bygglov.

Handläggningstid

 • Samtliga handlingar som anges i anvisningar ska vara inlämnade. Om något saknas kommer du att få komplettera din ansökan. Kommunen meddelar när ansökan är komplett. 
 • Från det att din ansökan är komplett är handläggningstiden cirka åtta veckor. Under sommarveckorna kan handläggningstiden bli längre.
 • Handläggningstiden för ansökan om tillfälligt tillstånd till slutet sällskap är cirka två veckor från det att ansökan är komplett.

Avgifter

Handläggningen av ärendet är förknippad med en avgift i enlighet med Nämnden för Miljö & hälsoskydds taxa. En faktura kommer att skickas till dig i samband med att handläggningen inleds. Avgiften återbetalas inte. Länk till aktuella avgifter.

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas företagsuppgifter.

 

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation
 • Firmatecknare eller motsvarande fullmakt
 • Registreringsbevis från Bolagsverket
 • Uppgifter om uppdrag som funktionär från Bolagsverket
 • Uppgifter om ägarförhållanden
 • Planritning över serveringsstället
 • Kopia av hyreskontrakt, arrendeavtal eller köpeavtal för serveringsstället
 • Menyförslag
 • Verksamhetsbeskrivning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa