Ansöka om tillfälligt serveringstillstånd av alkohol

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I denna e-tjänst kan du ansöka om följande typer av tillfälliga serveringstillstånd.

 • Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten
 • Tillfälligt serveringstillstånd slutet sällskap
 • Tillfälligt serveringstillstånd för gemensam serveringsyta
 • Tillfälligt pausservering, exempelvis servering i teater- eller konsertlokalers foajé

Innan du startar e-tjänsten är det viktigt att du läser igenom anvisningar för det specifika serveringstillstånd du ansöker om. 

Läs också igenom de beslutade riktlinjer för serveringstillstånd om vad som gäller för alkoholservering i Kungsbacka kommun.

I anvisningar kan du läsa vilka bilagor som är relevanta för din ansökan.

Exempel på information och dokument som ska bifogas i e-tjänsten

 • eventuellt registreringsbevis från Bolagsverket.
 • uppgifter om ägarförhållanden, exempelvis aktiebok (aktiebolag), bolagsavtal (handelsbolag/kommanditbolag).
 • skalenlig planritning över serveringsstället.
 • hyreskontrakt, arrendeavtal eller köpeavtal för serveringsstället.
 • dokument som visar kostnader och finansiering av verksamheten.
 • meny.

Handläggningstid

 • Samtliga handlingar som anges i anvisningarna ska vara inlämnade. Om något saknas kommer du att få komplettera din ansökan. Kommunen meddelar när ansökan är komplett. 
 • Från det att din ansökan är komplett är handläggningstiden cirka åtta veckor. Under sommarveckorna kan handläggningstiden bli längre.
 • Handläggningstiden för ansökan om tillfälligt tillstånd till slutet sällskap är cirka två veckor från det att ansökan är komplett.

Avgifter

Handläggningen av ärendet är förknippad med en avgift i enlighet med Nämnden för Miljö & hälsoskydds taxa. En faktura kommer att skickas till dig i samband med att handläggningen inleds. Länk till aktuella avgifter.

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas företagsuppgifter.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation
 • Firmatecknare eller motsvarande fullmakt
 • Bilagor som listas i anvisningarna

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa