Anmäla försäljning av folköl, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och/eller tobaksfria nikotinprodukter

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Innan du startat e-tjänsten är det viktigt att du läser igenom den information om försäljning av tobak och/eller försäljning av folköl där det också finns information om aktuella avgifter.

Avgifter

Handläggningen för anmälan är förknippad med en avgift som är beslutad av kommunfullmäktige. Anmälningsavgiften faktureras när anmälan inkommit. Länk till aktuella avgifter.

Egenkontrollprogram

Den som säljer folköl, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och/eller tobaksfria nikotinprodukter ska utöva egenkontroll över försäljningen och ansvara för att det finns ett egenkontrollprogram.

Egenkontrollprogrammet bör du förvara på försäljningsstället så att det är lättillgängligt vid tillsynsbesök. Saknar du ett egenkontrollprogram kan du ladda ner detta via länken Blankett egenkontrollprogram för folkölsförsäljning eller egenkontrollprogram för försäljning av tobaksvaror.

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas företagsuppgifter.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Firmatecknare eller motsvarande fullmakt
  • Egenkontrollprogram

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa