Ansöka om tillstånd för djurhållning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Att ha djur är förenat med mycket glädje men också med stort ansvar. Du ansvarar för att dina djur behandlas väl och inte orsakar besvär eller stör dina grannar.

När behöver du tillstånd

Enligt Kungsbackas "Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön" §4 krävs tillstånd från Nämnden för Miljö & Hälsoskydd för att hålla nedan djur inom område med detaljplan;

  • Nötkreatur, häst, get, får eller svin
  • Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur

För hållande av högst fyra höns krävs inget tillstånd. Observera att för hållande av tupp krävs alltid tillstånd inom område med detaljplan.

Kungsbacka kommuns lokala föreskrifter

Kommunen kan komma att begära in kompletteringar till din ansökan. När din ansökan är komplett kommer vi att höra dina grannar för eventuella synpunkter. Tillstånd för djurhållningen kan ges först efter att dina grannar har hörts och ansökan är komplett.

Registrera djurhållningen hos Jordbruksverket

Förutom att du behöver ansöka om tillstånd för djurhållning enligt denna e-tjänst behöver du registrera anläggningen för där du håller djuren hos Jordbruksverket. Detta gäller samtliga djurslag. Registreringen gör du på jordbruksverket Registrering, märkning och journalföring av får och getter - Jordbruksverket.se

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas företagsuppgifter.

Avgift

Vi tar ut en timavgift i enlighet med en taxa beslutad av kommunfullmäktige för handläggningen av ärendet. En faktura skickas till dig i samband med handläggningen av ärendet. Länk till aktuella avgifter.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Skiss/ritning över djurutrymmen
  • Karta över gödselhantering

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa