Anmäla om hygienisk verksamhet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Hygieniska verksamheter är ett samlingsnamn för verksamheter som arbetar med olika behandlingar till exempel hårvård, massage, zonterapi, akupunktur, fotvård, hudvård, tatuering och piercing/håltagning. En del av dessa är du skyldig att anmäla till kommunen, i den här e-tjänsten anmäler du att ditt företag vill starta hygienisk verksamhet.

Verksamheter du är skyldig att anmäla

Om du driver en verksamhet där det finns risk för blodsmitta ska du anmäla den till kommunen. Exempel på sådana verksamheter är akupunktur, tatuering, piercing och fotvård. Det vill säga verksamheter där man använder skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg eller andra stickande och skärande verktyg.

Så anmäler du

Anmälan ska vara skriftlig och innehålla administrativa uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar över verksamheten så att Miljö & Hälsoskydd kan bedöma dessa och föreslagen lokal. Du ska anmäla verksamheten senast sex veckor före start.

Ändring av anmälningsplikt sedan den 1 juli 2021

Den 1 juli 2021 skedde en ändring av anmälningsplikten för yrkesmässig hygienisk verksamhet. Ändringen innebär att från och med den 1 juli 2021 omfattar anmälningsplikten även stickande skärande verksamhet, där det finns risk för annan smitta än bara blodsmitta. Verksamheter med risk för blodsmitta omfattades redan före den 1 juli 2021.

Du blir anmälningspliktig oavsett om du avser att starta en sådan verksamhet, eller om du sedan tidigare bedriver en sådan verksamhet. Om du redan har en verksamhet som kan tänkas omfattas av denna förändring behöver du anmäla din verksamhet till Miljö & Hälsoskydd så snart som möjligt. Läs mer här om lagändringen och anmälan.

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas företagsuppgifter.

Avgift för anmälan

Handläggningen av ärendet är förknippad med en avgift i enlighet med [Nämnden för Miljö & hälsoskydds taxa]. En faktura skickas till dig i samband med att handläggningen inleds. Länk till aktuella avgifter.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Organisationsnummer
  • Skalenlig ritning eller skiss över lokalen

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa