Ansöka om modersmålsundervisning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om modersmålsundervisning. Du kan när som helst under processen klicka på knappen "Spara" och sedan fortsätta vid ett annat tillfälle. Anmälan ligger då sparad under ”Mina sidor” där du också kan följa status på ditt ärende.

Anmälan görs av en vårdnadshavare alternativt myndig elev med e-legitimation. Om e-legitimation saknas, görs anmälan av skolpersonal tillsammans med minst en vårdnadshavare.

Modersmålsundervisning
I grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola kan elever erbjudas modersmålsundervisning. Modersmål är ett eget ämne med en egen kursplan. Grundläggande kunskaper i språket för elever i F-9, goda kunskaper i språket för elever på gymnasiet samt att språket dagligen används i hemmet krävs för att erbjudas undervisning. Elever som talar ett nationellt minoritetsspråk behöver inte ha grundläggande kunskaper i språket.

När eleven erbjudits och tackat ja till att delta i modersmålsundervisningen är närvaron obligatorisk.

Modersmålsundervisning i förskoleklass till årskurs 5
Eleverna erbjuds undervisning på fasta tider som ligger efter ordinarie skoltid. Undervisningen genomförs på elevens hemskola eller en skola i närheten. För vissa elever kan undervisningen ske via fjärrundervisning där eleven har kontakt med läraren via nätet. När det är aktuellt för elever att ta sig till en annan skola ansvarar hemskolan för att det sker på ett säkert sätt.

Modersmålsundervisning i årskurs 6 till 9
Eleverna erbjuds huvudsakligen undervisning i skolor i centrala Kungsbacka på fasta dagar och tider, efter ordinarie skoltid. Elever som behöver får busskort för att kunna ta sig till undervisningen.

Modersmålsundervisning i åk 1-3 på gymnasiet
Ansökan sker inför varje läsår. Det finns följande kurser: ML Grundskolenivå, ML 1, ML 2 samt Aktiv tvåspråkighet. Läs mer om gymnasieundervisningen här.

Ansökan och uppsägning
Det är elevens vårdnadshavare eller myndig elev som ansöker om modersmålsundervisning. Om eleven inte önskar fortsätta med modersmålsundervisning ska uppsägning ske via e-tjänst.

En elev kan erbjudas modersmålsundervisning om nedan kriterier uppfylls:

  • Elevens vårdnadshavare har ett annat språk än svenska som modersmål.
  • Eleven har grundläggande kunskaper i modersmålet. Goda kunskaper krävs för undervisning på gymnasiet.
  • Eleven använder språket dagligen i hemmet.
  • Eleven är adopterad och har grundläggande kunskaper i modersmålet.
  • Minst fem elever önskar denna undervisning inom kommunen.
  • Lämplig lärare i det aktuella språket finns.
  • Modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk

För elever som tillhör de nationella minoriteterna gäller inte kravet att eleven behöver ha grundläggande kunskaper i det nationella minoritetsspråket för få modersmålsundervisning. De nationella minoritetsspråken är samiska, finska, jiddisch, meänkieli och romani chib.

Mer information om modersmål
Skolverkets hemsida finns mer information om modersmål.

Enhet Flerspråkigt lärande inom Förskola & Grundskola organiserar arbetet med modersmålsundervisning och studiehandledning.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation (vårdnadshavare alt. myndig elev)
  • Personalkonto (skolpersonal)

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa