Redovisa uppgifter om enskild avloppsanläggning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den här e-tjänsten används i de fall kommunen begär det av dig.

Ditt svar i denna e-tjänst används som ett underlag för oss i vår tillsyn av små avlopp. 

Du som har fått en begäran av oss att komma in med uppgifter och som har kommunalt avlopp, ska också besvara frågor i denna e-tjänst. Du som har kommunalt avlopp svarar bara på ett fåtal frågor.

Kontakta teamet för små avlopp på Miljö & Hälsoskydd om du har frågor kring hur du ska fylla i e-tjänsten. Kontaktuppgifter till oss finns i brevet du har fått från oss.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Bilaga för kommunalt avlopp: Kvitto eller handlingar som styrker inkoppling
  • Bilaga för minireningsverk/gråvattenfilter: Serviceprotokoll, kopia på egenkontroll, kvitto på inköp av fällningskemikalier, eventuell kartskiss över avloppsanläggningen.
  • Bilaga för markbaserad rening: Kartskiss över avloppsanläggningen

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa