Anmäla installation eller avinstallation av cistern

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ska du installera en cistern för eldningsolja eller diesel? Om den ligger utanför vattenskyddsområde och rymmer mer än 1 000 liter ska du informera oss på kommunen. Om den ligger inom vattenskyddsområde och rymmer mer än 250 liter (Lygnern-Fjärås Bräcka) eller 100 liter (Gällinge och Öjersbo) krävs dessutom tillstånd av kommunen. Cisternen måste också kontrolleras regelbundet.

Senast fyra veckor innan du installerar cisternen ska du informera oss via vår e-tjänst eller blankett som du skickar in till kommunen. 

Du som äger eller hyr en cistern ska känna till de lagar och regler som gäller. Du är ansvarig för att hantera och förvara oljan så att den inte läcker ut och att cisternen kontrolleras när den ska.

En cistern ska besiktigas vid installation och efter reparation och därefter antingen vart sjätte eller tolfte år. I kontrollrapporten från den senaste besiktningen kan du se när det är dags för nästa kontroll. Besiktningen ska göras av ett ackrediterat företag. En lista över godkända företag hittar du hos Swedac. Kopia på kontrollrapport, även vid periodiska kontroller, ska skickas till Miljö & Hälsoskydd.

Ta cisternen ur bruk

När du slutar använda din cistern ska du informera kommunen.

Avfall från rengöring och tömning av cisternen är farligt avfall och ska lämnas till insamlingen för farligt avfall.

Avgifter

Handläggningen av ärendet är förenat med en avgift. En faktura skickas till dig i samband med att handläggningen inleds. 

Här kan du läsa mer om vilka avgifter som gäller.

Om du inte skickar in informationen kan du behöva betala en miljösanktionsavgift.

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas företagsuppgifter.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa