Anmäla om miljöfarlig verksamhet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vissa verksamheter är så kallade miljöfarliga verksamheter enligt miljöbalken. Många av dessa måste du anmäla eller söka tillstånd för. Exakt vilka verksamheter som kräver en anmälan och vilka som behöver tillstånd kan du hitta i miljöprövningsförordningen.

Exempel på verksamheter som kan vara anmälningspliktiga är mekaniska verkstäder, bensinstationer, fordonstvättar, kemtvättar, anläggningar för motorsport och skjutbanor. Även när en verksamhet ändras kan du behöva anmäla förändringen.

Anmälan skickas in senast 6 veckor innan start av ny verksamhet eller ändring av befintlig verksamhet.

Avgifter

Handläggningen av ärendet är förenat med en avgift i enlighet med Nämnden för Miljö & hälsoskydds taxa. En faktura skickas till dig i samband med att handläggningen inleds. Här kan du läsa mer om vilka avgifter som gäller.

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas företagsuppgifter.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Firmatecknare

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa