Redovisa kyl- och värmepumpsutrustning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Köldmedia används för att omvandla kyla till värme alternativt värme till kyla och finns bland annat i kylskåp, brandsläckare, värmepumps- och luftkonditioneringsanläggningar och frysar. Alla typer av köldmedier bidrar till växthuseffekten. Aggregat som innehåller minst 5 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) ska kontrolleras regelbundet. Om den totala köldmediamängden för hela anläggningen motsvarar minst 14 ton CO2e ska du även varje år skicka in läckagesökningsrapporten till kommunen.

Rapporten ska inkomma senast den 31 mars året efter att kontrollen utfördes.

  • Om det har skett ett läckage under det år ni avser rapportera för behöver ni i samband med rapporteringen även skicka in en kopia på den servicerapport som upprättades av företaget som åtgärdade läckaget.
  • Om ett aggregat eller hela er anläggning har skrotats behöver ni skicka in en kopia på det skrotningsintyg som upprättades av företaget som utförde skrotningen.

Läs mer om rapportering av köldmedium på kommunens hemsida.

Avgift

Handläggningen av ärendet är förknippad med en avgift i enlighet med Nämnden för Miljö & hälsoskydds taxa. En faktura skickas till dig i samband med att handläggningen inleds.  Länk till aktuella avgifter.

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas företagsuppgifter.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Signerad årsrapport
  • Servicerapport (om läckage skett)
  • Skrotningsintyg (vid skrotning)

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa