Ansöka om årligt kulturprojektbidrag för kulturföreningar

LÄS MER

Ansökan om årsbidrag för nästkommande år lämnas med fördel in till nämnden för Kultur & Fritid, Kungsbacka kommun senast 15 september. Du kan söka för kostnader som har direkt koppling till föreningens offentliga kulturarrangemang, såsom teknikkostnader, lokalkostnader, marknadsföring och arvoden till föreläsare och artister. 

Vem kan använda tjänsten?

Ideella kulturföreningar i Kungsbacka

Läs mer här

Årligt kulturprojektbidrag för kulturföreningar | Kungsbacka kommun

Observera

Din ansökan blir en offentlig handling när den skickas in. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Årsmötesprotokoll
  • Verksamhetsberättelse
  • Resultaträkning
  • Balansräkning
  • Revisionsberättelse
  • Verksamhetsplan
  • Budget
  • (ovanstående kan även skickas med post)

Fråga om inloggning

Om du väljer att logga in så kommer ditt ärende att vara tillgängligt under Mina sidor i e-tjänsteplattformen. Där kommer du kunna följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa