Lämna eller ändra schema för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

LÄS MER

Vårdnadshavare som har barn med en placering i Kungsbacka kommuns förskolor och fritidshem anger schema i vårt pedagogiska IT-stöd Vklass.

I Vklass får du enkelt överblick över ditt barns aktiviteter; schema, planeringar, läxor lärandet och utflykter.

Mer information om Vklass

Frågor om e-tjänsten

Kungsbacka direkt
info@kungsbacka.se
0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

Personuppgiftsansvarig

Nämnden för Förskola & Grundskola
forskola.grundskola@kungsbacka.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation