Lämna eller ändra schema för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

LÄS MER

Lorem ipsum...

Frågor om e-tjänsten

Kungsbacka direkt
info@kungsbacka.se
0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

Personuppgiftsansvarig

Nämnden för Förskola & Grundskola
fgadministration@kungsbacka.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation