Ansöka om bidrag för enskilda kulturprojekt

LÄS MER

Är du en enskild aktör inom kultursektorn eller är ni en kulturförening? Då kan du söka bidrag för verksamheten eller ett kulturprojekt.

Kulturprojekt

Föreningar, nätverk, grupper och enskilda personer kan söka bidrag för kulturprojekt. Ansökan görs löpande under året.

Projektet ska förankras hos förvaltningen för Kultur & Fritid och ansökan ska göras senast tre veckor före projektstart.

Du kan söka för kostnader som har direkt koppling till kulturprojektets genomförande som teknikkostnader, lokalkostnader, marknadsföring och arvode till föreläsare och artister.

Villkor

 • Avser ideella och icke vinstdrivande kulturprojekt.
 • Projektet sker i Kungsbacka kommun.
 • Projektet drivs huvudsakligen av boende i Kungsbacka.
 • Projektet är demokratiskt och icke diskriminerande.
 • Projektet framförs offentligt.
 • Projektet och inramningen är drogfri.
 • Bidrag ges inte till skolprojekt, utbildningsprogram eller forskning.
 • Bidrag ges inte till politiska partier eller religiösa samfund.
 • Bidrag ges inte till kommunal, regional eller statlig verksamhet.

Detta kan du inte få bidrag för

Underlaget för ansökan får inte innehålla kostnader som inte har en direkt koppling till kulturprojektets genomförande eller kostnader som frångår principen om att projektet ska vara ideellt. Exempel på kostnader som inte godkänns är reseersättning och arvode till arrangörer och avlönade arrangörer.

Ungas kulturprojekt

Sök bidrag för ungas kulturprojekt

Ungas kulturprojekt är ett stöd som ges till kulturprojekt som drivs av unga och riktar sig till ungdomar i åldern 13-25 år.

Observera

Din ansökan blir en offentlig handling när den skickas in. 

 

Följande behövs för e-tjänsten

 • Beskrivning av projektet
 • Projektbudget

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa