Ansöka om Idrottsstipendiet

LÄS MER

Idrottsstipendiet ska uppmuntra ungdomar som vill vidareutveckla sig inom sin idrott. Mottagare av stipendiet är unga och ambitiösa idrottsutövare som gjort en betydelsefull insats för idrotten resultatmässigt, men som också företrätt sin idrott på ett föredömligt sätt genom att vara en god kamrat och förebild för andra.

Nämnden för Kultur & Fritid ansvarar för att efter ansökningar utse två stipendiater per år som tilldelas 10 000 kronor vardera.

Stipendiet delas ut under Kultur & Fritids prisceremoni. 

Nämnden för Kultur & Fritid finansierar stipendiet och ansvarar för att bereda och besluta om vem som ska tilldelas stipendiet. Beredning och beslut hålls hemligt till dess att Kultur & Fritids prisceremoni äger rum.

Kriterier

  • under 26 år
  • född och/eller bosatt i Kungsbacka kommun

Notera att stipendiet endast riktas till enskilda personer.

Ansökningsprocess
Ansökan ska innehålla:

  • Uppgift om vilken idrott du utövar
  • Fullständigt namn
  • Födelseort
  • Nuvarande bostadsadress
  • Telefonnummer och/eller e-postadress
  • Två referenspersoner med kontaktuppgifter
  • En personlig beskrivning av varför just du ska bli årets Idrottsstipendiat och vad du ska använda stipendiesumman till

Din ansökan måste vara komplett för att hanteras.

Efter att stipendiet utnyttjats ska stipendiaten skicka in en rapport om hur stipendiet använts till nämnden för Kultur & Fritid.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system, till exempel Skatteverket. 

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa