Ansöka om Kulturstipendiet

LÄS MER

Kulturstipendiet ska uppmuntra ungdomar som vill vidareutveckla sig inom kulturområdet.

Nämnden för Kultur & Fritid finansierar stipendiet och ansvarar för att efter ansökningsperioden utse två stipendiater per år som tilldelas 10 000 kronor vardera. Stipendiet delas ut under Kultur & Fritids prisceremoni. 

Stipendiet riktar sig till unga kulturutövare som är verksamma inom något av följande områden:

 • Musik 
 • Teater 
 • Dans 
 • Konst
 • Konsthantverk 
 • Fotokonst
 • Skrivande
 • Film
 • Design

Beredning och beslut hålls hemligt till dess att Kultur & Fritids prisceremoni äger rum.

Kriterier

 • under 26 år
 • född och/eller bosatt i Kungsbacka kommun

Notera att stipendiet endast riktas till enskilda personer.

Nomineringstiden öppnar i september 2021

Vi har öppet för att söka och nominera 13 september - 30 november. Utdelning sker i mars 2022.

Ansökningsprocess
Ansökan ska innehålla:

 • Uppgift om inom vilket kulturområde du är verksam.
 • Fullständigt namn
 • Födelseort
 • Nuvarande bostadsadress
 • Telefonnummer och/eller e-postadress
 • Två referenspersoner med kontaktuppgifter
 • En personlig beskrivning av varför just du ska bli årets Kulturstipendiat och vad du ska använda stipendiesumman till.

Din ansökan måste vara komplett för att hanteras.

Efter att stipendiet utnyttjats ska stipendiaten skicka in en rapport om hur stipendiet använts till nämnden för Kultur & Fritid.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system, till exempel Skatteverket. 

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa