Nominera till Kungsbacka kommuns kulturpris

LÄS MER

Vem av alla Kungsbackas kulturutövare tycker du förtjänar att få lite extra ljus riktat mot sig? Årets kulturpris tilldelas en person eller grupp som gjort viktiga insatser för kulturintresset och för det lokala kulturutbudet. Vem tycker du är en förebild i Kungsbackas kulturliv? Nominera din kandidat här!

Med Kungsbacka kommuns kulturpris vill nämnden för Kultur & Fritid uppmärksamma en person eller grupp som gjort en värdefull insats inom något av de konstnärliga uttrycken som till exempel teater, musik, litteratur, dans, film, foto, musei- och utställningsverksamhet, konsthantverk eller inom annat kulturellt område, som bildningsverksamhet, byggnadsminnesvård, hembygdsvård, naturvård eller liknande.

Priset tilldelas en person eller grupp som är bosatt eller född i Kungsbacka kommun eller som har annan särskild anknytning till kommunen.

Priset delas ut under Kultur & Fritids prisceremoni i mars 2022. Prissumman utgår med 10 000 kronor och förväntas användas till vidareutveckling inom pristagarens område. 

Kriterier

  • Bosatt eller född i Kungsbacka kommun

    eller
     
  • Särskild anknytning till kommunen.

Nomineringsprocess

Medlemmar eller personer som uppfyller kriterierna till priset kan nomineras under den av Kultur & Fritid avsatta nomineringsperioden.

Nämnden för Kultur & Fritid finansierar priset och ansvarar för att, under sekretess, bereda och besluta om vem som ska tilldelas priset.  

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system som till exempel Skatteverket.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa