Nominera till Kungsbacka kommuns kulturpris

LÄS MER

Med Kungsbacka kommuns kulturpris vill nämnden för Kultur & Fritid uppmärksamma en person eller grupp som gjort en värdefull insats inom något av de konstnärliga uttrycken som till exempel teater, musik, litteratur, dans, film, foto, musei- och utställningsverksamhet, konsthantverk eller inom annat kulturellt område, som bildningsverksamhet, byggnadsminnesvård, hembygdsvård, naturvård eller liknande.

Läs mer här Kungsbacka kommuns kulturpris | Kungsbacka kommun.

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system som till exempel Skatteverket.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa