Nominera till priset Årets förening

LÄS MER

Med priset Årets förening vill nämnden för Kultur & Fritid uppmärksamma föreningar som har verkat för en stark gemenskap under demokratiska former samt på ett framgångsriks sätt skapat engagemang och mervärden för lokalsamhället. Det kan vara att framgångsrika framsteg uppvisats inom till exempel inkludering, integration, jämställdhet- och värdegrundsarbete.

Priset tilldelas Kungsbackaförening verksam inom nämnden för Kultur & Fritids ansvarsområde, som under året har som har verkat för en stark gemenskap under demokratiska former samt skapat engagemang och mervärden för lokalsamhället på ett framgångsrikt sätt.

Priset delas ut under Kultur & Fritids prisceremoni i mars 2022. Prissumman utgår med 15 000 kronor och förväntas användas till vidareutveckling inom pristagarens område.

Kriterier

  • Kungsbackaförening verksam inom något av nämnden för Kultur & Fritids ansvarsområden.

Nomineringsprocess

Föreningar som uppfyller kriterierna till priset kan nomineras under den av Kultur & Fritid avsatta nomineringsperioden. Nämnden för Kultur & Fritid finansierar priset och ansvarar för att, under sekretess, bereda och besluta om vem som ska tilldelas priset.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system som till exempel Skatteverket.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa