Nominera till priset Årets förening

LÄS MER

Med priset Årets förening vill nämnden för Kultur & Fritid uppmärksamma föreningar som har verkat för en stark gemenskap under demokratiska former samt på ett framgångsriks sätt skapat engagemang och mervärden för lokalsamhället. Det kan vara att framsteg uppvisats inom till exempel inkludering, integration, jämställdhet- och värdegrundsarbete.

Läs mer här Årets förening | Kungsbacka kommun.

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system som till exempel Skatteverket.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa