Ansöka om eget omhändertagande av slam, fekalier eller urin

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Det krävs dispens från Kungsbacka kommuns avfallsföreskrifter för att själv få ta hand om avfall från slam, fekalier eller urin. Du behöver då lämna in en ansökan.

Exempel på fall när du behöver ansöka om eget omhändertagande är: 

  • någon form av torr toalettlösning med eller utan urinseparering,
  • ett gråvattenfilter (för bad, disk, tvätt) som kräver rengöring och skötsel där du behöver ta hand om slamresterna själv,
  • ett minireningsverk med slamavvattning eller motsvarande där du vill eller behöver ta hand om slammet själv, 
  • en fosforfälla där du vill ta hand om den förbrukade filtermassan själv.

Läs avfallsföreskrifter.

När du har lämnat in din ansökan kommer du att bli kontaktad av en tilldelad handläggare i ärendet. Om det saknas uppgifter i e-tjänsten kan du behöva komplettera ansökan. Vi hör då av oss och informerar om vilka uppgifter du behöver komplettera med.

En ansökan om att få ta hand om ditt avfall/slam/urin själv är personlig och följer inte fastigheten. Dispensen upphör att gälla vid ett eventuellt ägarbyte.

Avgift
Handläggningen av förknippad med en timavgift i enlighet med en taxa beslutad av kommunfullmäktige. Kommunen tar betalt för nedlagd handläggningstid i ärendet, i handläggningstiden kan det bli aktuellt att Miljö & Hälsoskydd kontrollerar avloppsanläggningen. En faktura skickas till dig i samband med handläggningen av ärendet. Länk till aktuella avgifter.

Hämta företagsuppgifter 

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas företagsuppgifter. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Uppgifter om behållaren för kompostanläggningen
  • Tillverkarens information om latrin-/urinbehållare
  • Uppgifter om eventuell urinhantering
  • Karta med uppgifter om var anläggningen är placerad

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa