Ansöka om priset Kungsbackas mästare

LÄS MER

Stipendiet uppmärksammar ledare som aktivt arbetar med ideella uppdrag av olika karaktär och som är en viktig person i aktuell förening. Stipendiet är avsett att stimulera ledare till vidareutbildning, för att utveckla den egna organisationens verksamhet.

Mottagare av stipendiet är en ungdomsledare inom det lokala föreningslivet, som på ett förtjänstfullt sätt medverkar till att skapa en meningsfull fritidssysselsättning för ungdomar i kommunen.

Stipendiet utgår med 10 000 kronor och utdelas i samband med att ledaren uppmärksammas. Priset finansieras och delas ut på uppdrag av kommunfullmäktige.

Stipendiet delas ut under Kultur & Fritids prisceremoni. 

Nämnden för Kultur & Fritid finansierar stipendiet och ansvarar för att bereda och besluta om vem som ska tilldelas stipendiet. Beredning och beslut hålls hemligt till dess att Kultur & Fritids prisceremoni äger rum.

Kriterier

Nomineringssprocess

Nomineringar lämnas in under den av Kultur & Fritid avsatta nomineringsperioden. Till nomineringen ska bifogas en sammanställning av ledaruppdrag samt motivering till varför ledaren är speciell och vad ledaren har gjort som bör uppmärksammas särskilt. Ansökan ska inlämnas av organisation. Stipendiet kan inte sökas personligen.

Nämnden för Kultur & Fritid ansvarar för att bereda och besluta om vem som ska tilldelas priset. Beredning och beslut hålls hemligt till dess att Kultur & Fritids prisceremoni äger rum.

Stipendiet uppmärksammar ledare som aktivt arbetar med ideella uppdrag av olika karaktär och som är en viktig person i aktuell förening. Stipendiet är avsett att stimulera ledare till vidareutbildning, för att utveckla den egna organisationens verksamhet.

Mottagare av stipendiet är en ungdomsledare inom det lokala föreningslivet, som på ett förtjänstfullt sätt medverkar till att skapa en meningsfull fritidssysselsättning för ungdomar i kommunen.

Stipendiet utgår med 10 000 kronor och utdelas i samband med att ledaren uppmärksammas. Priset finansieras och delas ut på uppdrag av kommunfullmäktige.

Stipendiet delas ut under Kultur & Fritids prisceremoni. 

Nämnden för Kultur & Fritid finansierar stipendiet och ansvarar för att bereda och besluta om vem som ska tilldelas stipendiet. Beredning och beslut hålls hemligt till dess att Kultur & Fritids prisceremoni äger rum.

Kriterier

Nomineringssprocess

Nomineringar lämnas in under den av Kultur & Fritid avsatta nomineringsperioden. Till nomineringen ska bifogas en sammanställning av ledaruppdrag samt motivering till varför ledaren är speciell och vad ledaren har gjort som bör uppmärksammas särskilt. Ansökan ska inlämnas av organisation. Stipendiet kan inte sökas personligen.

Nämnden för Kultur & Fritid ansvarar för att bereda och besluta om vem som ska tilldelas priset. Beredning och beslut hålls hemligt till dess att Kultur & Fritids prisceremoni äger rum.Priset Kungsbackas mästare uppmärksammar idrottsutövare som vunnit ett mästerskap, individuellt eller i lag, och som tävlar för en Kungsbackaförening eller är boende i kommunen. Utmärkelsen har sin bakgrund i priset Kungsbackas tenntallrik som instiftades redan 1975 och delas årligen ut på uppdrag av kommunfullmäktige.

Som mästerskap räknas:

 • Svensk Skolmästare
 • Svensk Juniormästare
 • Svensk Mästare
 • Nordisk Mästare
 • Europamästare
 • Världsmästare
 • Olympisk mästare

Med Svenska mästerskap avses Riksidrottsförbundets mästerskapstävlingar. Det vill säga tävlingen ska vara sanktionerad som mästerskapstävling av RF och det ska vara RF:s plaketter som delats ut.

Kriterier
Berättigad att erhålla priset Kungsbackas mästare är antingen:

 • medlem i Kungsbackaförening
 • bosatt i Kungsbacka kommun, men tävlande för förening utanför Kungsbacka 

och har som enskild eller genom lag erövrat ett svenskt mästerskap eller nått en ännu större framgång.

Nomineringsprocess
Föreningar som har medlemmar eller personer som är berättigade till utmärkelsen lämnar in nomineringar under den av Kultur & Fritid avsatta nomineringsperioden.

Ansökan ska innehålla:

 • Namn
 • Adress
 • Telefon
 • Föreningstillhörighet
 • Plats
 • Datum
 • Idrott och eventuell klassindelning.

Det åligger föreningarna att meddela Kultur & Fritid om medlem som är berättigad till priset. Priset delas endast ut en gång till en och samma person.

Utdelning av priset sker årligen under Kultur & Fritids prisceremoni och verkställs av nämnden för Kultur & Fritids ordförande samt kommunfullmäktiges ordförande.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system, till exempel Skatteverket. 

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa