Redovisa radonmätning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Som fastighetsägare med lägenheter för uthyrning eller bostadsrättsförening ska du undersöka och säkerställa att radonhalten i lägenheterna ligger under riktvärdet 200 Bq/m³. 

Det finns två olika sätt att redovisa radonmätning i e-tjänsten:

 • Skriv in uppgifterna direkt i tjänsten, du kan redovisa upp till fem byggnader, men det går bra att ange flera mätningar på respektive byggnad.
 • Ladda upp en datafil med resultat som du fått från ert laboratorium direkt i e-tjänsten.

I e-tjänsten ska du kunna uppge

Fastighetsuppgifter:

 • Fastighetsbeteckning där du har mätt radon.
 • Riksnyckel-ID (även kallat byggnads-ID) för de byggnader där du har mätt radon. Om du inte vet riksnyckel-ID för byggnaderna kan du få hjälp av Kungsbacka direkt via info@kungsbacka.se eller 0300-83 40 00.
 • Totalt antal lägenheter, antal marklägenheter och antal våningsplan i den byggnad där du har mätt radon.
 • Om det finns källare eller inte i den byggnad där du har mätt radon.
 • Om byggnaden innehåller blåbetong och vilken typ av ventilationssystem som finns i byggnaden.

Radonuppgifter per lägenhet:

 • Lägenhetsnummer, våningsplan, gatuadress för den lägenhet där du har mätt radon.
 • Radongashalt i form av ett årsmedelvärde och start- och slutdatum för de radonmätningar som har genomförts.
 • Om lägenheten har direkt markkontakt.

Genomförda åtgärder:

 • Om du har utfört några åtgärder för att sänka radonhalten i lägenheter med förhöjda radongashalter.

Så mäter du

När du mäter radonhalten i lägenheterna ska du följa Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för mätning av radon i bostäder

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas företagsuppgifter.

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation
 • Riksnyckel-ID
 • Fastighetsbeteckning
 • Information om byggnaden, exempelvis antal lägenheter, typ av ventilation
 • Resultat från radonmätningen

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa