Ge digitalt samtycke inom elevhälsans medicinska del

LÄS MER

När det är aktuellt att lämna samtycke får du information via skolsköterskan.

Information om elevhälsans medicinska del och vad som görs i de olika årkurserna hittar du via länken Skolsköterska och skolläkare (kungsbacka.se)

Frågor om e-tjänsten

Kungsbacka direkt
info@kungsbacka.se
0300-83 40 00
www.kungsbacka.se/

Personuppgiftsansvarig

Nämnden för Förskola & Grundskola
forskola.grundskola@kungsbacka.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation