Anmäla översvämning i bostad

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du drabbas av översvämning i bostaden finns det några saker du i första hand bör tänka på.

  • Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna
  • Skydda fuktkänsliga inventarier
  • Skaffa hjälp med länspumpning
  • Kontakta försäkringsbolaget
  • Anmäl översvämningen till kommunens VA-avdelning

Anmälan är ett underlag för utredning av kondition och funktion av det kommunala avloppsnätet.

Observera att din anmälan inte är en formell ansökan om ersättning. Eventuella ersättningskrav kommer att behandlas först när ansvarsfrågan är avgjord.

Läs mer

För mer information om översvämning hittar du på kommunens hemsida Översvämning i bostad (kungsbacka.se)

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa