Söka tillfälligt uppehåll av sophämtning och/eller slamtömning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om en bebyggd fastighet ska stå helt oanvänd en längre tid går det att ansöka om uppehåll i sophämtning, slamsugning och eventuellt latrinhämtning hos förvaltningen för Teknik.

När det gäller ansökan om tillfälligt uppehåll (dispens), notera följande: 

- Fastigheten ska vara tom minst 6 månader
- Återvinningskortet kommer att spärras under dispenstiden.
- Dispens för sommarperiod gäller alltid hela perioden.
- Vi tar ut en avgift enligt gällande taxa.
- Dispensen gäller ett år. Därefter måste du ansöka igen om du vill ha fortsatt uppehåll. 

Att få dispens kostar motsvarande ett kärlbyte enligt gällande taxa.

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas företagsuppgifter.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa