Söka tillfälligt uppehåll av sophämtning och/eller slamtömning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om en bebyggd fastighet ska stå helt oanvänd en längre tid går det att ansöka om uppehåll i sophämtning och/eller slamtömning.

När det gäller ansökan om tillfälligt uppehåll (dispens), notera följande: 

- Fastigheten ska vara tom minst 6 månader.
- Uppehåll i hämtning medges för maximalt ett år i taget. 
- Dispens för sommarperiod gäller alltid hela perioden (vecka 19-38).
- Dispensen gäller ett år. Därefter måste du ansöka igen om du vill ha fortsatt uppehåll. 
- Ansökan måste vara oss till handa senast en månad före det datum uppehållet ska börja gälla.
- Återvinningskortet kommer att spärras under dispenstiden.
- Att få dispens kostar motsvarande ett kärlbyte enligt gällande taxa. Du hittar aktuell taxa på kommunens hemsida Föreskrifter Kungsbacka kommun.

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas företagsuppgifter.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa