Söka tillfälligt uppehåll av sophämtning och/eller slamtömning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om en bebyggd fastighet ska stå helt oanvänd en längre tid går det att ansöka om uppehåll i sophämtning och/eller slamtömning.

När det gäller ansökan om tillfälligt uppehåll, notera följande: 

- Fastigheten ska vara tom minst 6 månader.
- Uppehåll i hämtning medges för maximalt ett år i taget. 
- Dispens för delårsabonnemeng gäller alltid hela perioden (vecka 19-38).
- Dispensen gäller ett år. Därefter måste du ansöka igen om du vill ha fortsatt uppehåll. 
- Ansökan göras senast en månad före det datum uppehållet ska börja gälla.
- Återvinningskortet kommer att spärras under dispenstiden.
- Att få dispens kostar motsvarande ett kärlbyte enligt gällande taxa Taxa för avfall 2023.pdf (kungsbacka.se).

I e-tjänsten kan du både ansöka och gör en förnyad ansökan om du redan har en dispens. 

I denna e-tjänsten är ditt ärende inte tillgängligt under Mina sidor när du har skickat in det. Då kan du inte följa ditt ärende eller kommunicera med handläggaren via Mina sidor.

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas företagsuppgifter.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa