Ansöka om egen varmkompost

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Abonnemanget "varmkompost" innebär att du har en egen varmkompost och ett grönt kärl för brännbart hushållsavfall. Ditt matavfall lägger du i varmkomposten. Innan du kan få abonnemanget varmkompost måste du ansöka om det i vår e-tjänst, där några kriterier måste uppfyllas för att ansökan ska godkännas. Du måste själv köpa behållaren för varmkompost och ansvara för skötseln av den. På länken nedan kan du även läsa om ”skötselråd” för varmkompost.

Du kan läsa mer på kommunens hemsida Varmkompost (kungsbacka.se)

Denna ansökan gäller endast varmkompost av hushållsavfall. Latrinkompostering hanterar separat och kräver dispens av Miljö & Hälsoskydd.

I denna e-tjänsten är ditt ärende inte tillgängligt under Mina sidor när du har skickat in det. Då kan du inte följa ditt ärende eller kommunicera med handläggaren via Mina sidor.

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas företagsuppgifter.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa