Anmäla om tillsyn enligt plan- och bygglagen

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Olovligt byggande och andra tillsynsärenden

Det som i folkmun kallas för svartbyggen, om någon till exempel har byggt utan bygglov eller har en ovårdad fastighet, kan bli ett tillsynsärende hos byggnadsnämnden. Det vanligaste är att ett tillsynsärende startar efter att en anmälan kommit in. Du kan anmäla om du vill att kommunen utreder om ett bygge strider mot plan- och bygglagen.

Så startar ett tillsynsärende

Tillsynsärenden startar när förvaltningen får vetskap om att en bygglovspliktig åtgärd har utförts innan bygglov har beviljats eller startbesked har getts. Ett tillsynsärende kan starta på två olika sätt.

 1. Det vanligaste är att en anmälan kommer in till kommunen. Det kan antingen vara en känd anmälare eller en anonym anmälare.
 2. Det kan också vara så att vi upptäcker saker som inte uppfyller plan- och bygglagen vid till exempel tekniska samråd, arbetsplatsbesök eller när vi granskar protokoll.

När du gör en anmälan måste du ange fastighetsbeteckningen eller adressen på den fastighet du vill anmäla. Du får också gärna bifoga bilder och en karta till din anmälan. I e-tjänsten finns möjligheten att vara anonym, även om det krävs inloggning.

Använd inte E-tjänsten om du har skyddad identitet. BankID krävs vid inloggning och väljer du att logga in hämtas personnummer och namn från e-legitimationen och visas i ansökan. Om du har skyddad identitet hör istället av dig till oss på 0300-83 40 00.

Handläggningstid

Vi handlägger tillsynsärenden i den ordning de kommer in till kommunen. Ärenden som utgör fara för liv eller hälsa är prioriterade. Exempel på sådana ärenden är plank som skymmer sikt, ödehus som kan rasa eller byggen med fallrisk. Ett tillsynsärende tar överlag lång tid att handlägga eftersom det behöver dokumenteras väl.   

Detta kan tillsyn handla om

 • Olovligt byggande
  Någon har byggt något utan bygglov när bygglov krävs. Det kan till exempel handla om nybyggnader eller tillbyggnader, utvändig ändring, ändrad användning, murar eller plank.
 • Ovårdad fastighet
  Byggnaders yttre och tomter ska hållas i vårdat skick. Det kan alltså handla om ovårdade tomter eller förfallna byggnader.

 • OVK - Obligatorisk ventilationskontroll
  Det finns bestämmelser om regelbunden kontroll av ventilationen i en byggnad, så kallad OVK. Om bestämmelserna om OVK inte följs kan det bli ett tillsynsärende.

 • Enkelt avhjälpta hinder
  Publika lokaler och allmänna platser ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Om det finns enkelt avhjälpta hinder som hejdar tillgängligheten eller användbarheten ska de åtgärdas. Om de inte åtgärdas kan det bli ett tillsynsärende. Läs mer om tillsyn

 • Hissar och vissa andra motordrivna anordningar
  I plan- och bygglagen finns det krav på kontroll av motordrivna anordningar i byggnadsverk, samt bestämmelser om hur och när de får användas. Om bestämmelserna inte följs kan det bli ett tillsynsärende.

Följande behövs för e-tjänsten

 • Fastighetsbeteckning eller adress
 • E-legitimation (du kan välja att vara anonym även om inloggning krävs)

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa