Ansöka om gångavstånd för sopkärl

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Hämtning av kärl för hushållsavfall sker normalt vid fastighetsgränsen eller vid en av kommunen anvisad plats inom rimligt gångavstånd för personalen. Som fastighetsägare har du rätt att ansöka om undantag från bestämmelserna i kommunens renhållningsordning. 

För att gångavståndet ska godkännas krävs följande för vägen mellan kärl och hämtställe:

  • Jämn, hårdgjord (trappsteg och kullersten godkänns inte), halkfri och utan trånga passager eller hinder året om.
  • Högst 100 meter för kärl under 200 liter samt högst 10 meter för kärl över 200 liter.
  • Minst 1,2 meter bred och om den ändrar riktning bör bredden där vara minst 1,35 meter.
  • Minst 2,1 meters fri höjd.
  • Inte har någon större lutning. Om lutning inte kan undvikas bör den inte överstiga 1:20 (cirka 3 graders lutning) för att belastningen ska vara acceptabel och får inte överstiga 1:12 (4,76 graders lutning).
  • Inte medför att det krävs mer kraft för att skjuta/dra än de värden som är rekommenderade av Avfall Sverige i ”Handbok för avfallsutrymmen”.

Före beslut kommer gångavståndet att granskas på plats. Beslut meddelas sedan av avdelningen för Avfall & Återvinning på förvaltningen för Teknik.

För mer information se Kungsbacka kommuns Renhållningsordning på kommunens hemsida Styrande dokument (kungsbacka.se).

I denna e-tjänsten är ditt ärende inte tillgängligt under Mina sidor när du har skickat in det. Då kan du inte följa ditt ärende eller kommunicera med handläggaren via Mina sidor.

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas företagsuppgifter.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa