Anmäla VA-anslutning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

När du ska ansluta din fastighet till kommunalt vatten och avlopp (VA) måste du fylla i en anmälan. Det är viktigt att du fyller i om du önskar anslutning bara för spillvatten eller om du också behöver för dricksvatten och/eller dagvatten. Efter att vi har mottagit din ansökan hör vi av oss, ibland via telefon om vi behöver kompletterande uppgifter, samt med ett brev där du får mer information. 
Läs med om vatten och avlopp på kommunens hemsida Vatten och avlopp (kungsbacka.se)

I denna tjänst kan du även ansöka om tillfälligt vatten. Tillfälligt vatten innebär att det finns behov av dricksvatten, ibland även spillvattenavledning, under en begränsad period och att det behöver anordnas med en provisorisk lösning. 
Läs mer om tillfälligt vatten på kommunens hemsida Tillfälligt vatten (kungsbacka.se)

I denna e-tjänsten är ditt ärende inte tillgängligt under Mina sidor när du har skickat in det. Då kan du inte följa ditt ärende eller kommunicera med handläggaren via Mina sidor.

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas företagsuppgifter.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa