Anmäla installation av fett- eller oljeavskiljare

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Information för dig som behöver installera en fett- eller oljeavskiljare finns på kommunens hemsida Fett- och oljeavskiljare (kungsbacka.se)

Fettavskiljare

Fett i avloppsledningarna orsakar stopp vilket kan ge betydande skador vid översvämningar. Därför måste du ha en fettavskiljare om du har en restaurang. Fettavlagringar bildar även en giftig, illaluktande svavelvätgas som orsakar frätskador i avloppsledningar och försämrar både boende- och arbetsmiljö.

Oljeavskiljare

Oljeavskiljare krävs för exempelvis bilverkstäder, bilvårdsanläggningar och parkeringsplatser för att fånga upp olja, metaller och organiska ämnen. Dessa ämnen stör den biologiska processen i reningsverken.

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas företagsuppgifter.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Beräkningsunderlag för utrustning
  • Karta/situationsplan
  • Produktblad/ritning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa