Ansöka om färdtjänst

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Färdtjänst är till för dig som har en funktionsnedsättning som medför att du har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer. Funktionsnedsättningen ska vara längre än tre månader. En individuell bedömning av funktionsnedsättningens svårighetsgrad måste alltid göras. Rätten till färdtjänst är åldersoberoende. Hög ålder i sig ger således inte rätt till färdtjänst.

Precis som i den allmänna kollektivtrafiken reser du tillsammans med andra resenärer men resorna sker i personbilar eller rullstolsbussar. Samåkningen innebär att resan kan ta ungefär dubbelt så lång tid som en direktresa med eget fordon eller taxi.

Läs allt om vad som gäller kring färdtjänst på kommunens hemsida Färdtjänst (kungsbacka.se)

Här finns en e-tjänst där du ansöker om färdtjänst samt särskilda behov i samband med resa.

I e-tjänsten kan du söka för någon annan i egenskap av vårdnadshavare, anhörig, god man eller förvaltare.

I denna e-tjänsten är ditt ärende inte tillgängligt under Mina sidor när du har skickat in det. Då kan du inte följa ditt ärende eller kommunicera med handläggaren via Mina sidor.

Här finns även blanketter för:

  • Ansökan om färdtjänst
  • Läkarutlåtande för färdtjänst 
  • Ansöka om särskilda behov vid färdtjänstresa

Om du har behov av färdtjänstresor till arbete, studier eller daglig verksamhet kan du ansöka om det efter att du har ansökt om färdtjänst Ansöka om färdtjänst till arbete, studier eller daglig verksamhet

Kontakta gärna

Kommunens kundcenter Kungsbacka direkt
0300-83 40 00 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa