Ansöka om färdtjänst

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Färdtjänst är till för dig som har en funktionsnedsättning som medför att du har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer. Funktionsnedsättningen ska vara längre än tre månader. En individuell bedömning av funktionsnedsättningens svårighetsgrad måste alltid göras. Rätten till färdtjänst är åldersoberoende. Hög ålder i sig ger således inte rätt till färdtjänst.

Precis som i den allmänna kollektivtrafiken reser du tillsammans med andra resenärer men resorna sker i personbilar eller rullstolsbussar. Samåkningen innebär att resan kan ta ungefär dubbelt så lång tid som en direktresa med eget fordon eller taxi.

Läs allt om vad som gäller kring färdtjänst på kommunens hemsida Färdtjänst (kungsbacka.se)

Här finns en e-tjänst där du ansöker om färdtjänst, särskilda behov i samband med resa samt eventuella resor till arbete, studier eller daglig verksamhet. 

Här finns även blanketter för:

  • Ansökan om färdtjänst
  • Läkarutlåtande för färdtjänst 
  • Ansöka om särskilda behov vid färdtjänstresa
  • Ansökan om färdtjänst för arbetsresor 
  • Ansökan om färdtjänst för studieresor
  • Ansökan om färdtjänst till daglig verksamhet 

Kontakta gärna

Färdtjänsten
0300-83 84 20
Telefontid tisdag och torsdag klockan 10-12

Övrig kontorstid kan du kontakta kommunens kundcenter Kungsbacka direkt
0300-83 40 00 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa