Ansöka om riksfärdtjänst

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du kan resa med riksfärdtjänst för resor inom Sverige, från en kommun till en annan, om du har en stor och varaktig funktionsnedsättning som innebär att du måste resa på ett särskilt kostsamt sätt. Kostnaden jämförs med en tågbiljett i andra klass. Ansökan prövas av den kommun där du är folkbokförd.

Du som har en stor och varaktig funktionsnedsättning men ändå kan resa med allmänna kommunikationer med den hjälp som man kan få gratis på tågstationer och flygplatser kan inte beviljas riksfärdtjänsttillstånd.

Ändamålet med resan ska vara rekreation, fritidsverksamhet, besöka släkt och vänner eller annan enskild angelägenhet. Vi beviljar inte tillstånd för riksfärdtjänst för resor som har anknytning till arbete, utbildning eller medicinsk vård.

Läs allt om vad som gäller kring riksfärdtjänst på kommunens hemsida Riksfärdtjänst (kungsbacka.se)

I e-tjänsten kan du söka för någon annan i egenskap av vårdnadshavare, anhörig, god man eller förvaltare.

I denna e-tjänsten är ditt ärende inte tillgängligt under Mina sidor när du har skickat in det. Då kan du inte följa ditt ärende eller kommunicera med handläggaren via Mina sidor.

Här finns även blanketter för:

  • Ansöka om riksfärdtjänst
  • Ansöka om taxikuponger för resa i annan kommun

Kontakta gärna

Kommunens kundcenter Kungsbacka direkt
0300-83 40 00 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa