Ansöka om riksfärdtjänst

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Tillstånd till riksfärdtjänst kan beviljas för resor inom Sverige, från en kommun till en annan, till dig som har en stor och varaktig funktionsnedsättning som medför att du måste resa på ett särskilt kostsamt sätt. Kostnaden jämförs med en tågbiljett i andra klass. Ansökan prövas av den kommun där du är folkbokförd.

Ändamålet med resan ska vara rekreation, fritidsverksamhet, besöka släkt och vänner eller annan enskild angelägenhet. Riksfärdtjänsttillstånd beviljas inte för resor som har anknytning till arbete, utbildning eller medicinsk vård.

Du som har en stor och varaktig funktionsnedsättning men ändå kan resa med allmänna kommunikationer med den hjälp som kan fås kostnadsfritt på tågstationer och flygplatser kan inte beviljas riksfärdtjänsttillstånd.

Läs allt om vad som gäller kring riksfärdtjänst på kommunens hemsida Riksfärdtjänst (kungsbacka.se)

Kontakta gärna

Färdtjänsten
0300-83 84 20
Telefontid tisdag och torsdag klockan 10-12

Övrig kontorstid kan du kontakta kommunens kundcenter Kungsbacka direkt
0300-83 40 00 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Signering
  • Läkarintyg

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa