Ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Parkeringstillstånd utfärdas av den kommun där den som söker är folkbokförd. Parkeringstillståndet gäller i hela landet på uppställningsplatser där lokal trafikföreskrift är utfärdad. Parkeringstillståndet gäller inte på parkeringsplatser som övervakas av privata bolag. Kontakta alltid bolaget för att få besked om den specifika platsen. Ett parkeringstillstånd har begränsad giltighetstid, dock längst fem år.

Läs allt om vad som gäller kring färdtjänst på kommunens hemsida Parkeringstillstånd för rörelsehindrad (kungsbacka.se)

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa