Ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du som har rörelsehinder och är folkbokförd i Kungsbacka kommun kan ansöka om parkeringstillstånd så att du kan parkera närmare ditt färdmål, arbetsplats eller bostad.

Parkeringstillstånd utfärdas av den kommun där den som söker är folkbokförd. Parkeringstillståndet gäller i hela landet på uppställningsplatser där lokal trafikföreskrift är utfärdad. Parkeringstillståndet gäller inte på parkeringsplatser som övervakas av privata bolag. Kontakta alltid bolaget för att få besked om den specifika platsen. Ett parkeringstillstånd har begränsad giltighetstid, dock längst fem år.

Läs allt om vad som gäller kring parkeringstillstånd på kommunens hemsida Parkeringstillstånd för rörelsehindrad (kungsbacka.se)

I e-tjänsten kan du söka för någon annan i egenskap av vårdnadshavare, anhörig, god man eller förvaltare.

Kontakta gärna

Kommunens kundcenter Kungsbacka direkt
0300-83 40 00 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa