Begära planbesked

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Tack för att du använder vår e-tjänst för att begära planbesked.

Ett planbesked innebär att kommunen i ett beslut svarar om det är aktuellt att inleda en detaljplaneläggning eller inte. Om kommunen inte avser att inleda en detaljplaneläggning så ska kommunen i beslutet ange skälen till detta. Information om hur du begär planbesked.

Läs igenom nedanstående innan du påbörjar en registrering.
En registrering tar ca 10 min.

  • Vi kommer att fråga efter en situationskarta. Du kan också välja att använda en karta som finns i e-tjänsten i vilken du markerar var du begär planbesked.
  • För att begäran ska vara komplett ska du beskriva den önskade åtgärden tydligt i både text och genom en skiss på en karta. Detta kan du göra direkt i e-tjänsten eller bifoga som dokument.
  • Samtliga fastighetsägare inom det område som förslaget gäller måste ge sitt godkännande för att vi ska kunna behandla begäran. Det är möjligt att bifoga ett godkännande från fastighetsägare om det är flera som står som ägare men en som begär.

Avgift

Kommunen tar ut en avgift för planbeskedet enligt gällande taxa. En avgift tas ut vid både ja och nej till fortsatt planering, detaljplaneläggning. Du som begär planbeskedet är betalningsansvarig. Taxa för Kungsbacka kommuns plan- och byggverksamhet.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fullmakt/godkännande om du som registrerar inte är fastighetsägare

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa