Ansöka om planbesked

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Tack för att du använder vår e-tjänst för att ansöka om planbesked.

Ett planbesked innebär att kommunen i ett beslut svarar om det är aktuellt att inleda en detaljplaneläggning eller inte. Om kommunen inte avser att inleda en detaljplaneläggning så ska kommunen i beslutet ange skälen till detta. Information om hur du ansöker om planbesked.

Läs igenom nedanstående innan du påbörjar en registrering av ansökan.
Det tar ca 10 min att registrera ansökan.

  • Vi kommer att fråga efter en situationskarta. Du kan också välja att använda en karta som finns i e-tjänsten i vilken du markerar var du ansöker om planbesked.
  • För att ansökan ska vara komplett ska du beskriva den önskade åtgärden tydligt i både text och genom en skiss på en karta. Detta kan du göra direkt i e-tjänsten eller bifoga som dokument.
  • Samtliga fastighetsägare inom det område som förslaget gäller måste ge sitt godkännande för att vi ska kunna behandla ansökan. Det är möjligt att bifoga ett godkännande från fastighetsägare om det är flera som står som ägare men en som söker.

Avgift

Kommunen tar ut en avgift för planbeskedet enligt gällande taxa. En avgift tas ut vid både ja och nej till fortsatt planering, detaljplaneläggning. Du som ansöker om planbeskedet är betalningsansvarig. Taxa för Kungsbacka kommuns plan- och byggverksamhet.

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fullmakt/godkännande om du som söker inte är fastighetsägare

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa