Ansöka om stöd i vardagen

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du behöver extra stöd i din vardag på grund av sjukdom, åldrande eller annan orsak kan du få vård, omsorg och stöd.

Du har enligt Socialtjänstlagen rätt till stöd och hjälp för dina behov om dom inte kan tillgodoses på annat sätt. Hjälpen ska ge dig en skälig levnadsnivå och vi utformar den utefter vilka behov av hjälp du behöver.

Så här går det till att söka stöd

När du skickar in din ansökan kommer en handläggare att gå igenom med dig hur din situation och ditt behov av stöd ser ut. Handläggaren kommer att ställa frågor om hur du har det i din vardag och vad som begränsar dig att leva ett tryggt och självständigt liv.

Tillsammans kommer ni att se över dina behov och behövs det formulerar ni tillsammans en slutlig ansökan om stöd. Biståndshandläggaren inleder en utredning och fattar ett beslut om du har rätt till det stöd du ansöker om.

Vi hanterar ditt ärende så snabbt som möjligt. Ansökningar om stöd i hemmet hanteras oftast inom två veckor. Ansökningar om en plats på ett vård- och omsorgsboende tar en till två månader att utreda.

Lagar som styr

De hjälpinsatser som Vård & Omsorg ger är lagreglerade och styrs av Socialtjänstlagen (SoL). Vid behov är du berättigad till insatser från exempelvis kommunens arbetsterapeut, sjukgymnast eller sjuksköterska, vilka arbetar utifrån Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

I denna e-tjänsten är ditt ärende inte tillgängligt under Mina sidor när du har skickat in det. Då kan du inte följa ditt ärende eller kommunicera med handläggaren via Mina sidor.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation för signering

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa