Ansöka om stöd i vardagen

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du behöver stöd på grund av sjukdom, åldrande eller andra skäl, har du rätt till vård, omsorg och stöd enligt Socialtjänstlagen.

Du kan ansöka om stöd, och en handläggare kommer att utvärdera dina behov genom en dialog med dig. Tillsammans formulerar ni en ansökan om stöd, och handläggaren genomför en utredning för att fatta beslut om din rätt till stöd.

Vi strävar efter att behandla ärenden så snabbt som möjligt, vanligtvis inom två veckor för stödet i hemmet och en till två månader för en plats på ett vård- och omsorgsboende.

 

Mer information för dig som bor i Kungsbacka:

- och behöver hjälp i vardagslivet och hemmet: Hemtjänst | Kungsbacka kommun
- eller söker vård och omsorgsboende: Vård- och omsorgsboende | Kungsbacka kommun


För dig som bor i annan kommun och ansöka om vård och omsorgsboende: Om du bor i en annan kommun | Kungsbacka kommun

 

 

Lagar som styr

De hjälpinsatser som Vård & Omsorg ger är lagreglerade och styrs av Socialtjänstlagen (SoL). Vid behov är du berättigad till insatser från exempelvis kommunens arbetsterapeut, sjukgymnast eller sjuksköterska, vilka arbetar utifrån Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

I denna e-tjänsten är ditt ärende inte tillgängligt under Mina sidor när du har skickat in det. Då kan du inte följa ditt ärende eller kommunicera med handläggaren via Mina sidor.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa