Ansöka om stöd i vardagen

LÄS MER

Vård & Omsorg i Kungsbacka arbetar för en god och säker omsorg och vård byggd på livskvalitet.

Du har enligt Socialtjänstlagen rätt till bistånd för dina behov om de inte kan tillgodoses på annat sätt. Biståndet ska ge dig en skälig levnadsnivå. Kommunen har möjlighet att utforma verksamhet och bistånd enligt lokala förutsättningar och behov.

När vi fått din ansökan gör en biståndshandläggare en utredning av dina behov innan du får ett biståndsbeslut om vilka insatser du har rätt till. Om du ska ansöka om serviceinsatser och trygghetslarm kan du själv beskriva vilket behov av stöd du har i e-tjänsten. 

Om du har frågor kan du kontakta din biståndshandläggare.

Om du vill att vi skickar hem en ansökningsblankett kan du ringa Kungsbacka direkt: 0300-83 40 00.

Om du inte beviljats det du ansökt om har du rätt att överklaga beslutet inom tre veckor från beslutsdatumet. Din biståndshandläggare kan hjälpa dig med din överklagan.

Lagar som styr

De hjälpinsatser som Vård & Omsorg ger är lagreglerade och styrs av Socialtjänstlagen (SoL). Vid behov är du berättigad till insatser från exempelvis kommunens arbetsterapeut, sjukgymnast eller sjuksköterska, vilka arbetar utifrån Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation för signering

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa