Använd dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I den här e-tjänsten kan du begära ut information om vilka personuppgifter Kungsbacka kommun behandlar om dig i ett registerutdrag. Du kan även begära att få uppgifter om dig som du anser är felaktiga rättade, återkalla ett samtycke som du lämnat, använda dig av rätten till dataportabilitet av dina personuppgifter, begära att Kungsbacka kommun ska begränsa sin behandling av dina personuppgifter eller använda dig av rätten att begära radering av dina personuppgifter. En personuppgift är exempelvis ditt namn, ditt personnummer eller din e-postadress eller andra uppgifter som kan knytas till dig såsom ett fotografi på dig, din adress eller beteckningen på din fastighet.

På kungsbacka.se kan du även läsa mer om dina rättigheter

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa