Söka lokalt aktivitetsstöd (folkhälsoförening)

LÄS MER

För att få stödet ska föreningen vara godkänd av nämnden för Kultur & Fritid som bidragsberättigad.

  • Varje sammankomst ska ha minst tre deltagare utöver ledare.
  • Bidraget betalas ut årligen i december.
  • Bidraget regleras varje år utifrån det totala antalet ansökningar och nämnden för Kultur & Fritids årliga budget. Det innebär att bidraget kan variera från år till år.