Ge samtycke till behandling av personuppgifter

LÄS MER

Här ger du som politiker ditt samtycke till behandling av personuppgifter om dig i förtroendemannaregistret och på Kungsbacka kommuns hemsida.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa