Behandling av personuppgifter i samband med administration av förtroendeuppdrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här ger du som politiker ditt samtycke till behandling av personuppgifter om dig i förtroendemannaregistret och på Kungsbacka kommuns hemsida.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Förtroendevald

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa