Anmäla behov av specialkost

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmäla specialkost
Använd e-tjänsten för att anmäla behov av specialkost för en elev som går i en kommunal förskola, grundskola eller ett kommunalt gymnasium. I anmälan ska du redovisa vilka livsmedel eleven inte kan äta. Om anmälan beror på medicinska skäl ska du komplettera den med ett medicinskt intyg.

Förändrat kostbehov
Använd e-tjänsten för att anmäla om kostbehovet ändras under tiden som eleven går i skolan.

Avsluta specialkost
Använd e-tjänsten för att avsluta specialkost om eleven inte längre behöver specialkost eller om hen ska flytta från Kungsbacka kommun.

Ska eleven byta skola?
Om en elev med godkänd specialkost byter från en kommunal skola till en annan kommunal skola i Kungsbacka kommun, behöver du inte anmäla specialkost igen utan den flyttas automatiskt med till den nya skolan.

Om du vill kommunicera skolbytet i förväg, gör du det genom att gå in via Mina sidor och ditt godkända ärende här i e-tjänstportalen. Där skickar du ett meddelande till oss om skolbytet för att uppmärksamma oss extra om elevens specialkost.

Notera att det är ditt eget ansvar att informera skolpersonalen om att du eller ditt barn har specialkost. Den anmälan som du gör i e-tjänsten gäller bara den kost som vi lagar i skolmatsalens kök.

E-tjänsten används av

  • vårdnadshavare
  • myndig gymnasieelev

Läs mer om specialkost

Vill du veta mer om specialkost och vad som gäller? Läs mer om specialkost.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Ev. medicinskt intyg

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa