Anmäla behov av specialkost

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För barn, elever och personal inom de kommunala förskolorna, grundskolorna och gymnasierna som har behov av specialkost utifrån medicinska skäl eller specialkost av andra skäl. I ansökan ska det framgå vilka livsmedel barnet inte kan äta.

Som vårdnadshavare ansöker du om specialkost inför att eleven börjar i någon av de kommunala förskolorna, skolorna eller gymnasierna och vid byten mellan de kommunala förskolorna, skolorna eller gymnasierna under skolgången. Vårdnadshavare behöver också ansöka på nytt om förändringar av kostbehov sker över tid.

Varje nytt läsår går vi igenom alla befintliga och nyinkomna intyg och ibland behöver vi kontakta er för att ni ska verifiera eller tillstyrka ansökan och/eller medicinskt intyg.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Ev. läkarintyg

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa