Kontakta kommunens anhörigstöd

LÄS MER

Vi på anhörigstödet vänder oss till dig som ger stöd, hjälp eller omsorg till en person i din närhet. Stöd till en person som har fysisk eller psykisk sjukdom, är äldre, har funktionsnedsättning, missbruk eller beroendeproblem. 

Vem är anhörig? 

Som anhörig kan du till exempel vara en make, maka, partner, sambo, förälder, barn, barnbarn, syskon, vän eller en granne. Du behöver inte bo ihop för att vara anhörig till någon och den person du är anhörig till behöver inte ha pågående hjälp eller stöd från oss på Kungsbacka kommun. 
 
Vi erbjuder samtal, råd och information, både enskilt men även i grupp. Anhörigstödet har tystnadsplikt och är kostnadsfritt. 

Fyll i formuläret så kommer du att bli kontaktad av någon av oss på anhörigstödet.

Personuppgiftsansvariga

Nämnden för Individ & Familjeomsorg, individochfamiljeomsorg@kungsbacka.se

Nämnden för Vård & Omsorg, vardochomsorg@kungsbacka.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa