Fylla i checklista för hälsocertifiering - start- och fortsättningsår

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Hälsocertifieringen är en kvalitetssäkring på att föreningen jobbar långsiktigt och hållbart med drogförebyggande arbete, värdegrund och utbildning av ledare. Varje år förändras/förbättras arbetet i föreningslivet.

Fyll i och skicka in ärendet och aktuella dokument senast 15 december 2022.

  • Checklistan för startår fylls i för föreningens första certifieringsår när policys och handlingsplaner tas fram.
  • Checklistan för fortsättningsår är inriktad på hur vi föreningarna jobbar med policys och handlingsplaner genom informationsspridning, aktiviteter och uppföljning. Ärendet kompletteras med text och olika exempel på vad som har genomförts under året.

 

E-tjänsten ska fyllas i och skickas in av certifieringsansvarig i föreningen.
Föreningens ordförande ska därefter godkänna uppgifterna. Ordföranden får ett mail via e-tjänsten för att godkänna uppgifterna. Är ordförande samma person som kontaktpersonen för Hälsocertifieringen, så välj vice ordförande eller någon annan i styrelsen.

De grundläggande kraven och kriterierna måste vara uppfyllda när checklistan skickas in, annars kan föreningen inte certifieras. Du får feedback om något ska kompletteras eller om ni är godkända. Det ekonomiska bidraget betalas ut 25/2 2023.

Läs mer om certifieringen, de obligatoriska utbildningarna och ta del av en verktygslåda på Hälsocertifiera föreningen | Kungsbacka kommun.

Följande dokument ska bifogas i e-tjänsten

  • Policydokument för det drogförebyggande arbetet med tillhörande handlingsplan.
  • Policydokument för värdegrundsarbetet med tillhörande handlingsplan.
  • Utbildningsplan för höjd utbildningsnivå till barn och ungdomsledare.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Certifieringsansvarig
  • Policydokument

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa