Lämna grannyttrande till Miljö & Hälsoskydd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna e-tjänst är för dig som ska lämna in grannyttrande till Miljö & Hälsoskydd.

Om yttrandet gäller avlopp eller djurhållning

Du har fått en skrivelse från Miljö & Hälsoskydd om att du som granne till en fastighet med ansökan om avlopp eller djurhållning har möjlighet att lämna synpunkter på exempelvis placeringen.

I e-tjänsten väljer du om grannyttrandet gäller avlopp eller djurhållning. Det framgår av den skrivelse du har fått av Miljö & Hälsoskydd vilket av dessa områden du har möjlighet att yttra dig om.

Förutom synpunkter behöver vi också få in uppgift från dig om du har någon vattenbrunn. I yttrandet om avlopp är det också av intresse att veta om du har eller planerar en anläggning för energibrunn (bergvärme/jordvärme) inom 30 meter från planerad avloppsanläggning.

Om yttrandet gäller bergvärme

Om yttrandet gäller bergvärme behöver du meddela Miljö & Hälsoskydd om du har någon energibrunn, enskilda vattentäkter eller enskilt avlopp på din fastighet samt dess placering. Har du planer på att själv borra för energibrunn eller andra synpunkter kan du även skriva med dem. Vid frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta Miljö & Hälsoskydd. Du kommer enklast i kontakt med oss genom vårt kundcenter Kungsbacka Direkt 0300-834000 eller info@kungsbacka.se

 

Tänk på att dina synpunkter är en offentlig handling och att sökanden får ta del av dem.

Finns flera fastighetsägare på samma fastighet som har fått skrivelse om grannyttrande behöver varje fastighetsägare besvara e-tjänsten.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsbeteckning
  • Ärendets diarienummer (ej för bergvärme)
  • Karta med din vattenbrunn och/eller bergvärme/jordvärme

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa