Lämna grannyttrande till Miljö & Hälsoskydd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna e-tjänst används av dig som har fått en skrivelse från Miljö & Hälsoskydd om att du som granne till en fastighet med ansökan om avlopp, bergvärme eller djurhållning har möjlighet att lämna synpunkter på exempelvis placeringen.

I e-tjänsten väljer du om grannyttrandet gäller avlopp, bergvärme eller djurhållning. Det framgår av den skrivelse du har fått av Miljö & Hälsoskydd vilket av dessa områden du har möjlighet att yttra dig om.

Förutom synpunkter behöver vi också få in uppgift från dig om du har någon vattenbrunn. I yttrandet om avlopp är det också av intresse att veta om du har eller planerar en anläggning för energibrunn (bergvärme/jordvärme) inom 30 meter från planerad avloppsanläggning.

Tänk på att dina synpunkter är en offentlig handling och att sökanden får ta del av dem.

Finns flera fastighetsägare på samma fastighet som har fått skrivelse om grannyttrande behöver varje fastighetsägare besvara e-tjänsten.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsbeteckning
  • Ärendets diarienummer (ej för bergvärme)
  • Karta med din vattenbrunn och/eller bergvärme/jordvärme

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa