Anmäla solarieverksamhet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du är skyldig att anmäla solarieverksamhet till Miljö & Hälsoskydd på kommunen. Anmälan ska göras i god tid, senast sex veckor innan verksamheten påbörjas. Observera att förändringar i ägarförhållanden, att verksamheten upphör eller flyttar ska meddelas Miljö & Hälsoskydd.

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas företagsuppgifter.

Avgift för anmälan

Handläggningen av ärendet är förknippad med en avgift i enlighet med Nämnden för Miljö & Hälsoskydds taxa. En faktura skickas till dig i samband med att handläggningen inleds. Länk till aktuella avgifter.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Organisationsnummer

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa