Komplettera i pågående ärende till Miljö & Hälsoskydd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du vill skicka in en komplettering i ett pågående ärende till Miljö & Hälsoskydd kan du använda denna e-tjänsten. Du får möjlighet att beskriva din komplettering och även att bifoga eventuella filer.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Ärendets dierienummer

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa